ZAPROSZENIU NA ŚLUB JEST WAŻNY WYGLĄD, DOPASOWANIE KOLORYSTYCZNE, ESTETYKA… ALE RÓWNIEŻ JEGO TREŚĆ. JAK JĄ DOBRAĆ I SKOMPONOWAĆ? WBREW POZOROM NIE JEST ŁATWO O TAKĄ WIEDZĘ, DLATEGO PRZYGOTOWALIŚMY KRÓTKI PORADNIK.

Po pierwsze Ślub, Związek Małżeński, Sakrament…

Jeśli ceremonia odbywa się w Kościele warto to podkreślić używając słowa Sakrament Małżeństwa lub Ceremonia ślubu, Ślub. Sakrament można przyjąć lub udzielić sobie, ale nie zawrzeć. Nie wolno natomiast tych zwrotów użyć dla ślubu cywilnego, wówczas odpowiedni będzie Związek Małżeński lub Zaślubiny. Związek Małżeński zawieramy lub w niego wstępujemy.

Liczby

Profesjonalne firmy raczej wpisują miesiąc słownie, liczbowo dopuszczalny jest dzień, rok i godzina. Od tej reguły można odstąpić na okładce lub w przypadku naprawdę ograniczonego miejsca. Starajmy się jednak, aby cyfr na naszym zaproszeniu było jak najmniej, bo to nie książka telefoniczna. Jeśli mamy miejsce fajnie jest napisać dzień, np.: w sobotę 10 czerwca 2017 roku.

Interpunkcja

Nie używamy na końcach linii znaków interpunkcyjnych, jedynie w poszczególnych wersach. Zaproszenia ślubne staną się wtedy bardziej przejrzyste. Drugim wyjątkiem interpunkcyjnym jest brak przecinków w wyrażeniu „w imieniu Rodziców i własnym”. W zdaniu „Joanna Pobielska i Marek Wasilewski w imieniu Rodziców i własnym mają zaszczyt zaprosić…” słowa „w imieniu Rodziców i własnym” są wtrąceniem i powinny być opatrzone przecinkami, jednak zwykle imiona Młodych stanowią część ozdobną i stąd, aby nie zakłócać efektu wizualnego, przecinki mogą być pominięte. Poza tymi drobnymi wyjątkami, w treści zaproszeń ślubnych obowiązują standardowe zasady interpunkcji.

tresc_baner

Koperta

Warto zaadresować kopertę w elegancki sposób, nie ma znaczenia, czy będzie to adres, czy samo imię i nazwisko. Każda koperta powinna być podpisana, gdyż zaproszenia ślubne kierujemy do konkretnej osoby/osób. Ładnie będzie wyglądał zarówno druk, jak i pismo ręczne, jeśli ktoś ładnie pisze.

Skróty

Nie należy stosować skrótów na zaproszeniu. Od tej reguły jest kilka dopuszczalnych wyjątków, ale warto zastanowić się, czy zmieścimy wyrażenie: przy ulicy – zamiast ul. Im mniej skrótów, tym lepiej. Bardzo częstym błędem jest stosowanie skrótu św. zarówno w licznie pojedynczej, jak i mnogiej. Skrót „św.” dotyczy wyłącznie liczby pojedynczej. W liczbie mnogiej prawidłowym zapisem skrótu jest „św. św.”, co oznacza – „świętych”.

Skrót R.s.v.p. oznacza „prosimy o odpowiedź”

Wierszyki i zapiski

Uważa się za niedopuszczalne pominięcie dzieci na zaproszeniu, a tym bardziej dopisanie, iż nie chcemy ich przybycia na przyjęcie.

Nie należy do eleganckich umieszczanie jakiekolwiek wzmianki o prezentach. Tradycyjnie nie należy oczekiwać niczego od naszej rodziny i przyjaciół z wyjątkiem ich obecności. To świadczy o naszej szczerej gościnności. Dotyczy to pieniędzy w kopertach, kuponów, akcji charytatywnych. Jakiekolwiek nakazy w tej kwestii uznane zostaną za społecznie niewłaściwe. Jak więc rozwiązać problem? Zarówno o kwestii maluchów, jak i prezentów oraz kwiatów możemy porozmawiać z naszymi bliskimi. Taka informacja przekazana w subtelny sposób z ust do ust nie sprawi nikomu przykrości, pozwoli lepiej wyjaśnić nasze intencje i zostanie odebrana jako prośba bądź sugestia. Można o tego typu sprawach porozmawiać z zapraszanymi przy wręczaniu zaproszenia lub przy potwierdzeniu przybycia, nieraz oni sami poruszają tą kwestię, pytając jakie są życzenia Młodych w kwestiach prezentu bądź kwiatów.

Prośba o odpowiedź

Na zaproszeniu może pojawić się formułka „Uprzejmmie prosimy o potwierdzenie przybycia…” lub „Prosimy o potwierdzenie przybycia” lub R.s.v.p. – jest to skrót od francuskiego wyrażenia „Répondez s’il vous plait”, co oznacza prosimy o odpowiedź. Technicznie, tylko „R” w „RSVP” jest wielka, ale przyjęło się pisać jako skrót wszystkie pierwsze litery wielkimi i po kropkach – R.S.V.P. Dopuszczalny jest zapis bez kropek RSVP, choć nie do końca jest prawidłowy.
Ponieważ R.S.V.P. oznacza „prosimy o odpowiedź”, nie trzeba powtarzać „Prosimy o potwierdzenie przybycia”, jest to zbędne powielenie. Przyjmujemy jedną z tych dwóch form. Dla ułatwienia gościom można przy prośbie o potwierdzenie przybycia podać telefon kontaktowy oraz osobę do kontaktu – może to być przyszła Panna Młoda, przyszły Pan Młody, ich Rodzice lub też koordynator ślubu.

Na zachodzie przyjęły się karty potwierdzenia przybycia, u nas nie są one stosowane.

P.S. Zdarzają się bardzo nietypowe treści zaproszeń ślubnych, jak na przykład „Teatr życia” lub „Wezwanie”. Treści te nie należą do szczególnie eleganckich, ale mogą być wykorzystane, np. jeśli praca Młodej lub Młodego związana jest z sądem lub sceną itd…