NAWET NAJPIĘKNIEJSZE ZAPROSZENIA ŚLUBNE Z BŁĘDEM W NAZWISKU GOŚCIA STANĄ SIĘ NIEELEGANCKIE I NIETAKTOWNE. ZACHOWANIE ODPOWIEDNICH FORM GRZECZNOŚCIOWYCH ŚWIADCZY O NASZYM SZACUNKU I DOBRYCH MANIERACH. POŚWIĘĆMY WIĘC CHWILĘ I PRZYGOTUJMY LISTĘ GOŚCI STARANNIE.

Odmiana

Większość treści zaproszeń zaczyna się mniej więcej tak: „Anna Kowalska i Marcin Wrona (…) mają zaszczyt zaprosić Sz. P. …”. Taka treść wymaga wstawienia imienia i nazwiska gościa w dopełniaczu (kogo?, czego?), czyli, np.: „Anna Kowalska i Marcin Wrona (…) mają zaszczyt zaprosić Sz. P. Agatę Staszewską”. Do Pary Młodej należy odpowiednia odmiana listy gości i decyzja, czy dane nazwisko odmieniać, czy też nie. Zgodnie z zasadami języka polskiego wszystkie nazwiska należy odmieniać. Wyjątkiem są nazwiska żeńskie zakończone na inną literkę niż „a” oraz nazwiska męskie zakończone na „ua”, „u”, „o”, „e”.

Odmieniamy wszystkie nazwiska żeńskie zakończone na „a” i wszystkie nazwiska męskie, oprócz zakończonych na „ua”, „u”, „o”, „e”.

Nazwiska zakończone na „ja” w dopełniaczu mają końcówkę „i”. Dla przykładu: Soraja – Sorai.

Zdarzają się również treści zaproszeń, które wymagają listy gości w mianowniku, wołaczu, a także specyficzna treść: „Będzie nam miło, jeśli Państwo Ewa i Marian Kowalscy zaszczycą nas swoją obecnością/będą z nami w tym dniu”, gdzie imiona pozostają w mianowniku, natomiast musimy dostosować odmianę nazwisk.

W każdym przypadku listę gości przygotowujemy odmienioną w takiej formie, aby pasowała do treści zaproszeń.

lista-gosci-baner

Dzieci

Jeśli zapraszamy osoby mające dzieci, powinniśmy także je uwzględnić na zaproszeniach. Jeśli nie wpiszemy dziecka w zaproszeniu, oznacza to, że nie jest ono zaproszone. Jednakże uważa się za niekulturalne pominięcie dzieci. Całkowicie niedopuszczalna jest prośba o przychodzenie na ślub i wesele bez dzieci. Zawsze dzieci są wpisywane na końcu, za rodzicami. Można wpisać je na kilka sposobów, np.:
– Martę i Adama Nizińskich z dziećmi
– Martę i Adama Nizińskich z dzieckiem
– Martę i Adama Nizińskich z Anią i Karolkiem
– Martę i Adama Nizińskich z Anią
– Martę i Adama Nizińskich oraz Anię
– Martę, Adama i Anię Nizińskich

Osoba Towarzysząca

Jeśli zapraszana osoba jest stanu wolnego, możemy zaprosić ją z osobą towarzyszącą na uroczystość. Wpisujemy wówczas:
– Dorotę Nizińską z osobą towarzyszącą

Jeśli nie jesteśmy pewni, czy dana osoba jest stanu wolnego lub jej związek jest krótkotrwały, możemy także napisać „osoba towarzysząca”. Dopiero od poziomu narzeczeństwa musimy wypisać obie osoby z imienia i nazwiska.

Kolejność wpisywania gości

Zgodnie z zasadami savoir-vivru jako pierwszą na zaproszeniu wpisujemy kobietę. Obowiązuje także zasada starszeństwa. Tak więc w praktyce, wpisujemy najpierw kobiety dorosłe, potem dorosłych mężczyzn, a następnie dziewczynki oraz na końcu chłopców. Jeśli zapraszamy dwie dorosłe osoby, nie będące małżeństwem, np. dorosłe rodzeństwo mieszkające razem lub rodzica i dorosłe dziecko, to drukujemy dla nich osobne zaproszenia.

Koperta

Warto zaadresować kopertę w elegancki sposób, nie ma znaczenia, czy będzie to adres, czy samo imię i nazwisko. Każda koperta powinna być podpisana, gdyż zaproszenia ślubne kierujemy do konkretnej osoby. Możemy koperty nadrukować lub wypisać ręcznie jeśli mamy ładne pismo.

Rodzice

Nie zapomnijcie o zaproszeniu dla Rodziców, będzie im miło i będzie to dla nich wspaniała pamiątka.

P.S.

Po przygotowaniu listy gości warto skonsultować jej poprawność z rodzicami. Wspólnie sprawdźcie, czy nie zostało przekręcone żadne imię lub nazwisko oraz czy nie pominęliście kogoś z bliskich. Czasem rodzice lepiej orientują się w rodzinnych niuansach, więc warto ich wykorzystać 😉